Actueel

Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs behartigt de gemeenschappelijke belangen van praktijkscholen. U vindt hier actuele onderwerpen waarin we onze standpunten reflecteren.

Excellente scholen en praktijkonderwijs In maart van dit jaar heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een gestuurd aan alle schoolbesturen en (zelfstandige) PrO-scholen over de ontwikkeling van selectiecriteria door de jury Excellente Scholen in sbao, (v)so en pro. De sector is gevraagd hieraan mee te werken. Lees meer...
Het regeerakkoord 'Bruggen Slaan' dat de partijen VVD en PvdA hebben opgesteld heeft voor de leerlingen in het praktijkonderwijs (PrO) dramatische gevolgen. Door een ongelukkige stapeling van maatregelen en effecten wordt de toekomst van 27.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in de waagschaal geplaatst. Het levert de schatkist niets op, het kost aantoonbaar geld. Het praktijkonderwijs is daarom boos en teleurgesteld en protesteert tegen de voornemens in het regeerakkoord die het PrO in de kern van haar opdracht treffen: jongeren die moeite hebben met leren en die op afstand staan tot de arbeidsmarkt, aan het werk helpen. Lees meer...
De overheid heeft aangedrongen op verbetering van het niveau van aanbod en toetsing en van het civiel effect van opleidingen. Ook pleit de overheid voor het tegengaan van versnippering in opleidingen. Op basis van onderzoek en aanbevelingen is het 'Actieplan MBO' gepresenteerd, met de ondertitel 'Focus op Vakmanschap'. De voorgestelde verbeteringen hebben gevolgen voor de AKA en de entreeopleidingen in het praktijkonderwijs. Het LWV PrO vindt dat de AKA-trajecten voor leerlingen in het praktijkonderwijs behouden moeten blijven. Leerlingen en docenten zijn er zeer tevreden over. Lees meer...
De VO-raad keert zich met het LWV PrO tegen het onderbrengen van de praktijkscholen in de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de zogenaamde effectiviteitskorting van € 50 mln. De VO-raad verwoordt haar standpunt in een kritische brief. In die brief is de opvatting van het LWV PrO verwerkt. Als de brief gepubliceerd wordt zullen wij deze op de website plaatsen. Het LWV PrO roept haar leden op om de gevolgen van dit voorgenomen beleid voor hun school kenbaar te maken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Lees meer...
Op 5 oktober 2012 is per wijziging van wet besloten om de bekostiging van praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs te splitsen in een vast deel en een variabel ondersteuningsdeel. Het tweede deel wordt gebudgetteerd op de bekostiging van het aantal pro- en lwoo-leerlingen op 1 oktober 2011. Het bestuur van het LWV PrO is van mening dat bij ongewijzigd beleid dit geen gevolgen zal hebben voor praktijkscholen. Landelijk is namelijk sprake van een lichte daling van het aantal pro- en lwoo-leerlingen. Lees meer...
De besturen voortgezet onderwijs pleiten voor een eenvoudiger bekostigingsmodel voor haar scholen. Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs volgt de voorstellen kritisch. Daar waar een eenvoudiger model leidt tot een structurele verslechtering van de bekostiging van kleinere scholen en afdelingen (zoals het praktijkonderwijs), zal zij zich hiertegen verzetten. Lees meer...

Contact

 • Bureau Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

  Anita Zeeman
  Postbus 482
  5201 AL  's-Hertogenbosch
  M  06-20436128
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.