Actueel

Aansluiting houden op de arbeidsmarkt van de toekomst

De arbeidsmarkt is in ontwikkeling. Wat betekent dat voor onze leerlingen in het praktijkonderwijs. Dat was de vraag die PWC in het rapport Aansluiting houden op de arbeidsmarkt van de toekomst wil beantwoorden.

De Nederlandse arbeidsmarkt verandert in rap tempo. Zo werken we steeds vaker plaats- en tijdsonafhankelijk en op basis van tijdelijke of flexibele contracten.
Ook globalisering, en daarmee samenhangende outsourcing van werkzaamheden naar andere landen, en migratie raakt onze arbeidsmarkt. Net als de veranderende samenstelling van de beroepsbevolking: steeds meer vrouwen, ouderen en migranten zijn aan het werk.

Technologische ontwikkelingen, zoals robotisering en digitalisering, maken dat de aard en het aanbod van het werk wijzigt. Robots kunnen bijvoorbeeld ons werk vergemakkelijken, maar soms ook overnemen. Digitalisering wordt vooral toegepast bij zich repeterende werkzaamheden, vaak bedoeld om werkzaamheden sneller en met minder fouten te kunnen uitvoeren.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen banen verdwijnen, maar ook nieuwe banen ontstaan.

Het praktijkonderwijs wil kunnen inspelen op de veranderende arbeidsmarkt, dit om zijn leerlingen zo goed als mogelijk te kunnen leiden naar werk of klaar te stomen voor een vervolgopleiding. Hiervoor heeft de Sectorraad Praktijkonderwijs inzicht nodig in dergelijke veranderingen die haar leerlingen (gaan) raken.

Hoewel er al veel onderzoek naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn uitgevoerd, is er nog weinig bekend over de impact op het praktijkonderwijs. De bestaande onderzoeken richten zich namelijk vaak op andere niveaus van het onderwijs en de arbeidsmarkt.

In dit onderzoek staat daarom het praktijkonderwijs centraal. Concreet wordt ingegaan op de vraag: “Wat betekenen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de komende tien tot twintig jaar voor leerlingen in het praktijkonderwijs?”
Onderzoek moet daarom meer inzicht en handvatten bieden

Dit onderzoek biedt inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt én biedt aanknopingspunten voor aanpassingen in (het curriculum van) het praktijkonderwijs.
Het onderzoek richt zich op sectoren waar leerlingen uit het praktijkonderwijs nu al actief zijn. Daarnaast ligt enerzijds de focus op het midden- en kleinbedrijf, van wege de sterke lokale oriëntatie, en verankering van het praktijkonderwijs in het lokale bedrijfsleven. Anderzijds is in dit onderzoek ook de zienswijze van grote bedrijven meegenomen, die veelal vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen arbeidsmarktbeleid hebben ontwikkeld op de onderkant van de arbeidsmarkt. Tot slot zijn in dit onderzoek ook ontwikkelingen in het gemeentelijk domein meegenomen. Leerlingen uit het praktijkonderwijs kunnen immers ook doorstromen naar beschermde werkplekken en dagbesteding.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws