Actueel

Blog Nicole Teeuwen De tijd vliegt: belangenbehartiging in vogelvlucht

Op een fijn Frans vakantie adres kom ik er eindelijk aan toe het derde blog te schrijven. Wat is er in een korte tijd veel gebeurd!

De eerste gesprekken bij OC&W hebben niet alleen een goed gesprek met minister Slob opgeleverd, maar ook constructieve besprekingen met de ambtelijke top van OC&W. Wij zijn, zoals ook te lezen is in het nieuwsbericht op de site , in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de aanstaande wetswijziging. De tijdsspanne daarvoor is krap: wij krijgen tijd tot de zomer.

Het overleg voeren we natuurlijk niet zomaar, uit de losse pols. We voeren dit op basis van een visie stuk in wording, waarin de elementen over de toekomst van het Praktijkonderwijs de revue passeren. Het stuk moet de basis worden voor een lange termijn visie op de toekomst van het Praktijkonderwijs, maar ook handvatten bieden voor de komende wetswijziging.

Een eerste concept is besproken met de regio coördinatoren begin april en positief ontvangen. Zij hebben nog de nodige input geleverd voor een vervolgversie. Zij zullen dit tweede concept zo snel als mogelijk in de regio’s bespreken. Zij geven daarover zelf een seintje in hun eigen regio, zodat ook de regio’s nog de gelegenheid hebben om input te leveren, daar waar nodig.

Daarnaast hebben we ingezet op een verbreding van de discussie over onze visie. Het is zaak om met landelijke organisaties (als VNO/NCW, MKB Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Jeugdzorg Nederland, Divosa, Lecso, alle gremia binnen de VO-raad en de MBO-raad) maar ook alle onderwijswoordvoerders van de verschillende politieke partijen nog voor de zomer onze visie te delen. Tijdens alle kennismakingsgesprekken die we als bestuur daar hebben afgelegd, is duidelijk merkbaar dat bij al deze organisaties veel sympathie is voor het Praktijkonderwijs als sector, en het eindproduct wat we kunnen afleveren. Nl. duurzame uitstroom voor jongeren naar de arbeidsmarkt, of, indien mogelijk, succesvol vervolgonderwijs. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt is er grote kans op extra waardering van ons onderwijs en onze doelgroep.

Begin juli vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over Passend Onderwijs, en het Praktijkonderwijs waarbij het van belang is dat wij onze sector ruim voor die tijd zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen. Met alle kansen en uitdagingen die er zijn.

Naast de gesprekken over de wetswijziging en onze visie zitten we niet stil. We hebben ons in het maatschappelijk debat aangesloten bij verschillende coalities rondom de discussie en wetswijziging van de loondispensatie. Deze pakt mogelijk voor een deel van onze doelgroep zeer nadelig uit. Zowel in een gepubliceerde advertentie hebben wij onze stem laten horen, als in een opinie stuk met onze onderwijspartners van het PO, VO en MBO.

Ook de discussie over de ESF-gelden raakt ons. Wij hebben een brief geschreven aan bewindsvrouw Tamara van Ark, van SZW, maar hierop nog geen respons gekregen. Inmiddels is er ook vanuit publicitair oogpunt belangstelling voor deze kwestie. Wij hopen vanuit onze rol en plek een goede vervolgstap te kunnen maken in dit dossier.

Daarnaast zitten we aan tafel bij het project van minister Hugo de Jonge: de verpleeggelden die inmiddels zijn uitgetrokken voor de zorg. Daar leveren we bij VWS vanuit het Praktijkonderwijs een bijdrage aan hoe deze gelden ook voor onze sector aangewend kunnen worden, c.q. hoe onze jongeren een bijdrage kunnen leveren. We hebben een eerste oriënterend overleg gehad. Zodra daar meer over te melden valt, kom ik erop terug.

Kort en goed: de belangenbehartiging is wellicht niet altijd even zichtbaar, maar draait momenteel op volle toeren. Wordt vervolgd! Nicole Teeuwen (voorzitter)

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws