Actueel

Blog Nicole Teeuwen: Onderweg

Onderweg

Inmiddels ben ik al zo’n zes weken onderweg op reis door Praktijkonderwijsland. Mijn eerste indrukken zijn en blijven positief. En dat geldt ook voor mijn gesprekspartners die ik de afgelopen periode heb gesproken. Zij zijn, zonder uitzondering, het Pro gunstig gezind.

In de afgelopen periode heb ik, tezamen met de andere bestuursleden, gesprekken gevoerd met OC&W, met de Inspectie, met collega-branche en sectororganisaties als Lecso en Ingrado, natuurlijk de VO-raad (bestuur en DB) met het Nods (de leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden VO) enz. Daarnaast zijn we aangeschoven bij bestaande overleggen, zoals het vmbo-platform, de adviesgroep Passend Onderwijs (waargenomen door Eric Bouwens) en hebben we geparticipeerd en richting aangebracht voor het Pro in projecten als het IPTO, Curriculum.nu en niet te vergeten het hele gebeuren rondom AVG en rondom de ESF-subsidies. Over deze projecten zijn jullie al of worden jullie op korte termijn geïnformeerd via de Infoflits.

Voor volgende maand staat de politiek op de agenda: een afspraak met Arie Slob en daarnaast met veel onderwijswoordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Ook de collega-sector organisaties worden verder bezocht, zoals de MBO-raad, VNO-NCW en MKB Nederland, VOS/ABB, de PO-raad, het Nederlands Jeugd Instituut en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mochten er zich mogelijkheden voordoen in jullie scholen waarbij bewindslieden of onderwijswoordvoerders een bezoek brengen, dan zou ik het plezierig vinden om daarbij, indien mogelijk aan te sluiten. Om al het goede uit de sector steeds meer op de agenda te krijgen is het belangrijk om de krachten te bundelen!

Naast alles wat er achter de schermen gebeurd, ben ik uiteraard ook zoveel mogelijk in het veld, bij de leden aanwezig. Ik heb verschillende scholen bezocht en twee regio-bijeenkomsten mogen bijwonen: in Noord-Brabant en Apeldoorn! Voor volgende maand staan ook weer flink wat werkbezoeken aan scholen en bezoeken aan regio-bijeenkomsten in mijn agenda.

Al met al vorm ik mezelf zo een mooi en compleet beeld van de sector Praktijkonderwijs. Dat is nodig, want het Pro kent als sector een behoorlijk groot palet aan variëteit. In aanbod, in maatwerk, in samenwerkingsvormen met gemeenten, mbo’s en samenwerkingsverbanden.

Op 28 maart a.s. gaat het bestuur van de sectorraad de ‘hei’ op. Voor de komende periode is het belangrijk om niet alleen een eenduidige visie en beeld te hebben van de sectorraad zelf, maar ook en vooral een gedragen beeld op de toekomst van de sector Praktijkonderwijs en de daarbij behorende doelgroep. Dit is niet alleen van belang voor onszelf, maar ook voor de ‘buitenwereld’. De uitkomsten daarvan worden natuurlijk met de leden (via de regio’s) gedeeld en besproken.

Het zou mooi zijn, als bij het woord ‘Praktijkonderwijs’, direct bij eenieder een beeld opkomt. Zoals we dat ook hebben bij het woord ‘Havo’, of bij ‘Gymnasium’’. Ik merk, zelfs in mijn eigen omgeving, dat ik vaak met veel woorden moet uitleggen wat het Praktijkonderwijs nu eigenlijk is, waar het voor opleidt, en welk type leerling zich er thuis voelt. Het Pro heeft zoveel kracht, eigenheid en betekenis voor onze leerlingen, dat voor zowel hen als voor de scholen meer herkenbaarheid welverdiend en helpend zou zijn.

Een mooie gedachte om weer mee aan de slag te gaan de komende tijd!

Nicole Teeuwen

Voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws