Actueel

Brief aan de informateurs

Het bestuur van de Sectorraad Praktijkonderwijs heeft een brief geschreven aan de informateurs Remkes en Koolmees  om het praktijkonderwijs extra onder hun aandacht te brengen.

 

"Geachte heer Remkes en Koolmees,

Graag breng ik bij u, als informateur, het volgende onder de aandacht. Het Praktijkonderwijs (Pro) is een onderwijssoort die bij veel mensen onbekend is. Dit ondanks het feit dat het Pro een vorm van regulier voortgezet onderwijs is. De afgelopen vier jaar hebben wij als sector de krachten gebundeld in de sectorraad Praktijkonderwijs. Dit was nodig omdat het om een onderwijssoort gaat en vooral om een groep leerlingen die de onversneden aandacht en begeleiding van onze samenleving nodig heeft.  Dat moest beter en meer onder de aandacht van beslissers en beleidsmakers komen. Onze leerlingen kunnen veel, heel veel, mits zij de goede (school)begeleiding naar werk krijgen"

In de bijlage vindt u de gehele brief.

En de brochure De kracht van praktijkonderwijs.

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws