Actueel

Brief bestuur nav kabinetsbesluit om scholen eerder te openen


Tijdens het Catshuisoverleg van afgelopen zaterdag is door het kabinet, op basis van het advies van het OMT, besloten om de opening van de scholen ‘naar voren’ te halen. In het oorspronkelijke faserings-scenario zat de opening van de scholen in ‘fase 3’. Als dit zou worden gevolgd zouden de maatregelen voor de scholen pas vlak voor de zomervakantie in gaan. Dat vond het kabinet niet wenselijk en heeft daarom het OMT om een advies gevraagd.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd de scholen per 31 mei weer volledig te openen voor alle leerlingen. Het kabinet heeft vervolgens besloten om vanaf 7 juni een verplichting te laten gelden voor het hele voortgezet onderwijs. De leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden. De voorzorgsmaatregelen tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leerlingen zullen vooralsnog hetzelfde blijven (zoals deze nu gelden).

OMT: opening is verantwoord onder voorwaarden
Volgens het OMT is het verantwoord om de middelbare scholieren weer allemaal tegelijk naar school te laten gaan. Echter, wel onder voorwaarden. Vanaf eind volgende week krijgen alle scholen de beschikking over voldoende zelftesten voor leerlingen en docenten. Het is een belangrijke voorwaarde van het OMT dat medewerkers en de leerlingen twee keer per week thuis zo’n test doen.

Standpunt van de sectorraad Praktijkonderwijs
Wij hebben in de aanloop tot dit besluit, herhaaldelijk met OCW en andere partijen overlegd. Wij hebben steeds aangegeven dat veel van onze scholen en schoolbesturen bedenkingen hebben bij het volledig open gaan van de scholen voor maar een gering aantal weken. Niet alleen wordt getwijfeld aan de veiligheid voor docenten die nog lang niet allemaal zijn gevaccineerd, maar ook de wenselijkheid van zoveel wisselingen binnen een schooljaar in het rooster voor onze leerlingenpopulatie speelt daarbij een rol. Ook het voorwaardelijk stellen van de zelftesten is voor onze leerlingen en scholen een fikse uitdaging waarvan ook maar zeer de vraag is hoe realistisch dit is.

Net als eerder staan wij als sectorraad Praktijkonderwijs op het standpunt dat uiteindelijk de school, samen met het schoolbestuur besluit of volledig open zijn mogelijk is en afhankelijk is van de situatie op de school. Scholen en schoolbesturen moeten niet aan het onmogelijke worden gehouden.


Als sectorraad Praktijkonderwijs zal onze inzet in de gesprekken de komende periode blijven:
. het schoolbestuur is en blijft verantwoordelijk in het nemen van het besluit over de haalbaarheid.
. docenten moeten echt eerder worden gevaccineerd. Wij hebben daar al eerder een brief over geschreven. Zowel samen met de grote koepels als apart als koepelorganisaties voor beroeps- en praktijkvakken. Deze vindt u hier. Er is, naast de zorg, geen enkel ander beroep waar (zeker met dit nieuwe besluit) zoveel mensen in een ruimte bij elkaar zitten, en ook nog wisselen.
. wij blijven onze vraagtekens zetten bij de zelftesten van de leerlingen en docenten. Zeker binnen de voorwaardelijkheid die wordt gesteld door het OMT/kabinet is dit een onzekere factor voor onze scholen.

Natuurlijk zullen de scholen voor Praktijkonderwijs naar hun beste kunnen aan deze nieuwe opdracht vorm geven. Daarover is geen enkele twijfel. Zij hebben immers gedurende nagenoeg de gehele crisis met volle inzet in een (gedeeltelijk) geopende school steeds doorgewerkt. Echter, in deze laatste fase moet er voor deze scholen wel met realiteitszin naar de haalbaarheid worden gekeken. Zowel voor de leerlingen als voor de scholen en schoolbesturen zelf.

Dinsdag en woensdag zal er meer duidelijk worden. Het leek ons echter goed om jullie te informeren over ons standpunt en onze inzet.

Namens het bestuur,
Nicole Teeuwen.


In de bijlage vindt u de brief aan de Vaste Kamercommissie OCW van 26 mei 2021

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws