Actueel

Brief Minister aan Pro-scholen

In januari hebben alle Pro-scholen een brief ontvangen van het Ministerie van OC&W met de titel: 'Vroegtijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het mbo''. In de brief wordt ingegaan op de procedures, deadlines en toelatingseisen voor Pro-leerlingen die willen doorstromen naar het MBO. Hoewel in de brief wel kort wordt genoemd dat leerlingen uit het Pro kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt is de inhoud van de brief vooral gericht op doorstroom naar het MBO. De Sectorraad Praktijkonderwijs heeft hier vanuit verschillende kanten vragen over gekregen, te meer daar wij ook (weliswaar als Landelijk Werkverband) worden genoemd in de brief. Hoewel de brief duidelijk gaat over de procedures rondom nieuwe wetgeving, kan het bestuur wel begrijpen dat door het verspreiden van deze brief een eenzijdig beeld is ontstaan. De Sectorraad wil benadrukken dat het praktijkonderwijs juist staat voor individueel maatwerk voor leerlingen. De ene leerling is de andere niet, en vaak is juist toeleiding naar de arbeidsmarkt het beste perspectief voor de Pro-leerling. Op 7 februari hebben alle regio coördinatoren over dit thema een studiedag gehouden, juist om dit verder uit te werken. De toekomst van Pro-leerlingen blijft een belangrijk aandachtspunt voor de Sectorraad waarover wij u blijven informeren.

Nicole Teeuwen

Voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws