Actueel

De Kracht van Praktijkonderwijs

De Kracht van Praktijkonderwijs
… en wat iedereen daar aan kan bijdragen

Praktijkonderwijs biedt voortgezet onderwijs aan leerlingen die het beste leren in de praktijk. Het gaat om leerlingen in een kwetsbare positie onder meer vanwege hun veelal beperkte cognitieve capaciteiten in een steeds complexer wordende maatschappij.
Daarbij komen deze jongeren vaker dan andere jongeren uit gezinnen met een zwakke sociaaleconomische status waar verschillende problemen kunnen spelen. Het praktijkonderwijs heeft als opdracht om deze leerlingen te stimuleren en te ondersteunen hun talenten maximaal te ontwikkelen, door aan te sluiten bij hun mogelijkheden en passies. Dat biedt hen het meeste perspectief op zo zelfstandig mogelijk meedoen in de samenleving. Het praktijkonderwijs wil daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving: een samenleving die elk mens kansen biedt.

In bijgevoegde notitie vertellen we hoe u ons kunt helpen om de leerlingen en oud-leerlingen uit het praktijkonderwijs een goed perspectief te (blijven) bieden. Dat is immers waar het ons allemaal om te doen is: een samenleving waarin ook deze jongeren volwaardig participeren. Onze belangrijkste punten, die we op de volgende pagina’s verder zullen toelichten, zijn:

* De huidige extra middelen voor arbeidstoeleiding dienen structureel beschikbaar te zijn.
* Stimuleren en ondersteunen van de samenwerking tussen het pro en het mbo.
* Ondersteunen van initiatieven gericht op levenslange ondersteuning van oud-leerlingen.
* Rechtstreekse, volwaardige bekostiging van het pro. Behoud van de landelijke criteria.
* Een OV jaarkaart voor iedere leerling in het praktijkonderwijs van 16 jaar en ouder.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws