Actueel

Geen nieuw aanvraagtijdvak AMR en VSO/PrO

De ESF-programmaperiode 2014-2020 is bijna halverwege. De realisatie van de verleende subsidies is in de eerste helft van deze periode hoger dan in voorgaande programmaperiodes.

Zowel de gemeentelijke projecten in de Arbeidsmarktregio’s (AMR), als de projecten voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs  (VSO/PrO) benutten de beschikbare subsidies veelal volledig. De beschikbare budgetten voor het ESF-thema Actieve Inclusie in de periode 2014-2020 worden hierdoor in de huidige subsidieronden naar het zich nu laat aanzien al volledig uitgeput. Daarom wordt er geen nieuw aanvraagtijdvak opengesteld voor AMR en VSO/PrO.

Verlenging looptijd van tweede tranche AMR en derde tranche VSO/PrO

De lopende projecten kunnen op verzoek van de centrumgemeenten worden verlengd met ten hoogste 12 maanden. Hierdoor hebben zij meer tijd om activiteiten uit te voeren, waarmee subsidie wordt verkregen uit het Europees Sociaal Fonds. Als de projectperiode wordt verlengd, wordt hen  gevraagd een voortgangsrapportage te leveren van de stand van het project na 24 maanden (AMR), respectievelijk 12 maanden (VSO/PrO).

Bron: https://www.agentschapszw.nl/actueel/nieuws/2017/12/08/geen-nieuw-aanvraagtijdvak-amr-en-vso-pro

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws