Actueel

Monitor Sociale Veiligheid met ProZO!

Zoals u weet, kunt u vanaf het schooljaar ’17-’18 met ProZO! ook een monitor sociale veiligheid uitvoeren bij uw leerlingen die volledig voldoet aan de wettelijke eisen. U kunt dit doen door het afnemen van de volledige leerlingvragenlijst (de monitor sociale veiligheid is hierin geïntegreerd) óf het afnemen van de (verkorte) leerlingvragenlijst sociale veiligheid.

LET OP! Afnameperiode ProZO! leerling- en oudervragenlijst 1 november ’17 – 30 april ‘18

De presentatie van de monitor sociale veiligheid kunt u vanaf ’17-’18 alleen in beeld brengen via Vensters als u de vernieuwde leerling vragenlijst totaal óf de leerlingvragenlijst sociale veiligheid bij een representatieve groep leerlingen heeft afgenomen in de periode 1 november ’17 – 30 april ’18 (conform het overige VO). Wij adviseren u de afname van uw enquêtes dan ook tijdig in te plannen.

Als uw bevoegd gezag hiervoor toestemming heeft gegeven, worden deze data ook centraal door geleverd aan de inspectie via de zogenoemde doorlevermodule in Vensters. Over deze werkwijze wordt u binnenkort nader geïnformeerd vanuit Vensters.

Van de enquêtes die ná 30 april ’18 worden afgerond, worden de gegevens dat afnamejaar niet meer meegenomen in de centrale datalevering richting Vensters en de Onderwijsinspectie. De data blijven wél in het ProZO! systeem beschikbaar voor eigen gebruik.

NB. Ook voor het in beeld brengen van de oudertevredenheid via Vensters geldt de afnameperiode 1 november ’17 – 30 april ‘18. Deze afnameperiode geldt niet voor de afname van de enquêtes bij de doelgroepen personeel & management, partners en stagebedrijven. Deze enquêtes kunnen gedurende het hele jaar worden afgenomen. De data van deze afnames worden niet door geleverd aan Vensters en/of de inspectie.

ProZO! (en de Uitstroommonitor) op de nieuwe website

Op de nieuwe website van het praktijkonderwijs www.praktijkonderwijs.nl vindt u onder het inloggedeelte voor leden de ProZO! handleiding. Deze handleiding gaat in op de inhoud van het ProZO! monitoringssysteem én op de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZO! enquêtes. Specifieke aandacht is er voor de inzet van ProZO! vanaf het schooljaar ’17-’18 in het licht van de verplichte monitor ‘sociale veiligheid’.

Naast de handleiding ProZO! ’17-’18 vindt u op de website:

  • Richtlijnen betrouwbare afname
  • Berekening representatieve steekproef
  • Voorbeeld brief ouders monitor sociale veiligheid
  • Format ProZO! analyse
  • Verantwoordingsdocument ProZO! ’17-‘18
  • Alle ProZO! vragenlijsten

Vernieuwde presentatie praktijkonderwijs op Scholen op de Kaart in ’17-’18 (Vensters)

Vanaf het schooljaar ‘17-‘18 worden de resultaten van de ProZO! enquêtes weer automatisch voor uw school zichtbaar gemaakt in Vensters. Deze gegevens worden automatisch aan Vensters aangeleverd en kunnen door u worden gepubliceerd naar Scholen op de kaart wanneer u de enquêtes heeft afgenomen. U kunt de visualisaties van uw ProZO!-onderzoek ook toelichten. Dit geldt voor respectievelijk leerling- en oudertevredenheid én sociale veiligheid.

Ook kunt u via Vensters de resultaten van de ProZO! enquêtes ouder-en leerling tevredenheid die in ’16-’17 zijn afgenomen in beeld brengen. Via Vensters heeft u inmiddels een melding gekregen dat uw gegevens op uw eigen pagina (mijn.vensters.nl) klaar staan om te publiceren naar www.scholenopdekaart.nl.

Inloggen bij ProZO! (of de Uitstroommonitor)

U kunt in het systeem inloggen via het ledengedeelte van de website www.praktijkonderwijs.nl, maar ook door de directe link te gebruiken: http://www.attrack.nl/pro/login

De gevraagde inlogcode is reeds in het bezit van uw school, in de meeste gevallen bij de schoolleider en/of de contactpersoon voor de Uitstroommonitor en ProZO!

Helpdesk

Voor veel scholen is het gebruik van ProZO! geen probleem meer. Het systeem biedt ook verschillende helpschermen (‘uitlegknop’ rechts midden op het scherm). Heeft u toch vragen rond het gebruik van ProZO! (en/of de Uitstroommonitor), neem dan gerust contact op met de helpdesk (helpdesk@praktijkonderwijs.nl) of 036-5254027.

Let op! Het e-mailadres van de helpdesk is per 1 januari ’18 gewijzigd: helpdesk@praktijkonderwijs.nl

(Deze informatie is tevens verstrekt via de mailing aan de contactpersonen voor ProZO! van de scholen op 8 januari j.l. Deze mail bevatte ook actuele informatie rond de nieuwe afnameperiode van de Uitstroommonitor).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws