Actueel

Tips en adviezen voor beroepsgericht onderwijs in een 1,5 meter-tijd

Veilig werken bij de beroepsgerichte programma’s

Vanaf 2 juni mogen de leerlingen in het VO weer naar school, maar moeten scholen, docenten en leerlingen zich houden aan de welbekende coronaregels van het RIVM. Voor de beroepsgerichte programma’s dat het soms lastig deze regels en de hygiëne maatregelen na te leven. Hieronder wat praktische tips om beroepsgericht onderwijs mogelijk te maken.


- Ook bij de praktische activiteiten van bijvoorbeeld beroepsgerichte vakken is de 1,5 m regel tussen docenten en leerlingen uitgangspunt. Indien dit niet kan, worden bepaalde onderdelen waar mogelijk op een andere manier georganiseerd, en/of online aangeboden.
- Voorzie werkruimten, zoals bij supermarkten, van looproutes en afstandsstrepen.
- Wijs werkplekken toe aan elke leerling. Stel hiervoor een verantwoordelijke aan.
- Laat persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals veiligheidsbrillen, laskappen, schorten, vakkleding,
handschoenen etc.) tijdens een les slechts door één persoon gebruiken (niet rouleren). Reinig en het
beschermingsmiddel voordat de volgende gebruiker ermee gaat werken.
- Laat bij bereiding van voedingsproducten mondkapjes dragen door docenten en leerlingen. Laat
docenten en leerlingen voor en tijdens de lessen handen wassen en desinfecteren.
- Het kan soms, vanwege veiligheid, noodzakelijk zijn om instructie te geven of toezicht te houden door
een docent binnen de 1.5 metergrens. Dat kan mits zowel de docent als de leerling een mondkapje
gebruiken (bijvoorbeeld nautisch onderwijs, eerste instructies aan gevaarlijke machines)
- Per werkplek in een praktijkruimte (bijvoorbeeld elektrobordes) is slechts één leerling toegestaan.
- Bij gevaarlijke machines (draai- en freesbanken) controleert de docent eerst de instellingen voordat de
leerling de opdracht verder mag uitvoeren.
- Bij elektrische schakelingen wordt de schakeling eerst door de docent gecontroleerd, voordat de
schakeling van spanning wordt voorzien.
- Bij BWI wordt zoveel mogelijk met handmachines gewerkt, de machinale afdeling is in principe alleen te
gebruiken indien docent en leerling mondkapjes dragen.
- Bedieningsknoppen en panelen van machines worden na de les gedesinfecteerd.
- Voor zover mogelijk worden bedieningspanelen en toetsenborden voorzien van hernieuwbare folie.
- Een leerling kan slechts dan deelnemen aan een stage, als er op de stageplek voldaan kan worden aan
de RIVM-richtlijnen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws