Actueel

Van de voorzitter - een nieuw jaar

Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar ik ben erg blij dat ik in de vroege ochtend weer een merel in de achtertuin het hoogste lied hoor zingen. En in de voortuin al knoppen in mijn tulpenbomen zie. Al weet ik dat dat niet klopt met de tijd van het jaar. Veel te warm.

Ook op het bureau van de Sectorraad Praktijkonderwijs stijgt de temperatuur flink. De voorbereidingen voor de Pro-dag vragen de nodige aandacht. Gelukkig kunnen we ons verheugen in een groot aantal aanmeldingen dat onze verwachting vooralsnog overtreft. Maar er is veel meer.

Afscheid
Het afscheid van een bestuurslid en de komst van een nieuw bestuurslid. Daarnaast nemen we tijdens de Pro-dag ook afscheid van Wilma Bredewold die de Uitstroommonitor en Prozo jarenlang voor ons heeft verzorgd. Daarnaast was ze steeds een klankbord en de ogen en oren bij allerlei overleggen waarbij ze ons vertegenwoordigde. Zoals het IPTO en het dossier over bevoegdheden voor leraren. Steeds op de achtergrond, maar met een enorme inzet en deskundigheid die door ons zeer is gewaardeerd.

De Uitstroommonitor en Prozo zijn per 1 januari overgenomen door Dennis Heijnens die zich op de Pro dag verder zal voorstellen. Hij zal voor ons ook mogelijke andere wensen die leven onder onze leden gaan uitwerken in het Kenniscentrum waar de Uitstroommonitor en Prozo al onder vallen. Op 29 januari buigen de regio-coördinatoren zich nogmaals over dit onderwerp.

Lobby-document
Verder zijn we druk bezig met het afmaken van ons ‘lobby-document’. Ook voor de komende regeringsperiode is het belangrijk dat we onze uitdagingen en prioriteiten voor de sector bij de goede (politieke en maatschappelijke) partijen kenbaar maken.
In dat kader is het onderzoek dat is gestart door de Inspectie van het Onderwijs zo’n belangrijk punt. Het onderzoek betreft de samenwerking met de regionale roc’s op het punt van de entree-opleiding. Dat onderzoek is voor ons belangrijk, omdat daarin een heel precieze uitvraag wordt gedaan naar wat de samenwerking tussen het praktijkonderwijs en de roc’s exact inhoudt en wat de concrete resultaten daarvan zijn.

Doorstroomroutes
Dat geeft ons een goed beeld van hoe we het beste doorstroomroutes zouden moeten inrichten van het praktijkonderwijs naar het mbo. En dus wat geregeld zou moeten worden in wet- en regelgeving voor onze leerlingen en wat juist niet. We hebben de Inspectie daarom gevraagd de reactietermijn op te rekken, zodat we een goed en gevalideerd beeld krijgen van de situatie in het hele land. (zie ander bericht in deze Infoflits)

Ik bin Pro
Tot slot: ook in Friesland steeg de temperatuur vandaag. Onlangs had ik in Dokkum de eer om de gala-première bij te wonen van de documentaire: Ik bin Pro. Een initiatief van de scholen voor Praktijkonderwijs in Friesland en Omroep Fryslan. Werkelijk hulde en een groot compliment voor de Friese scholen en de omroep. Zij zijn er in geslaagd om een aantal afleveringen te maken die de kracht van het Praktijkonderwijs, maar vooral ook de kracht van de leerlingen in beeld te brengen.

We zien hier geen leerlingen met problemen, een beperking, of leerlingen die bijzonder zijn. We zien hier leerlingen die met de talenten die ze hebben verder geholpen worden met het goede type onderwijs. Zoals iedere onderwijs soort zou moeten willen. Ik wens heel (onderwijs-)Nederland toe dat deze documentaire wordt gezien. Wat mij betreft, te beginnen op de landelijke Pro-dag. Dank Friese scholen, voor de warme ontvangst, en nog meer voor de warmte die jullie voor onze leerlingen hebben omgezet in deze prachtige documentaire.

Nicole Teeuwen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws