Naar Inclusiever Onderwijs 2023

datum:
14-06-2023
locatie:
't Spant Bussum

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs nodigt je graag uit om onze jaarlijkse conferentie bij te wonen. Een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs.

Of je nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of je nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.

Er is weer een rijk en gevarieerd programma samengesteld. Onder het motto ‘Inclusiever in de praktijk’ gaat extra aandacht uit naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling. Uiteraard hebben actuele beleidsontwikkelingen rondom de routekaart/werkagenda naar inclusief onderwijs ook een prominente plaats.

Een (creatieve) opening wordt gevolgd door een panelgesprek met onze samenwerkingspartners. Het gesprek richt zich op de actualiteit en vooral op kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen en de regio.

Daarna besteden ze in circa 30 kortere en langere sessies uitgebreid aandacht aan nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer

Andere events.