Netwerkbijeenkomst | Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering

datum:
12-09-2022
locatie:
De Observant Amersfoort

Op het programma staan onder meer actuele ontwikkelingen, waarbij in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • de toepassing van de Kijkdoos verrekening groei (v)so (voor de laatste maal in de periode augustus – december 2022),
  • het uitwisselen van ervaringen en aandachtspunten in het voor de eerste maal werken met de teldatum 1 februari,
  • de ‘Handreiking meer dan gemiddelde groei in scholen voor gespecialiseerd onderwijs’, die vanaf 2023 kan worden toegepast,
  • Nieuwste versie stroomschema tlv’s sbo en (v)so,
  • De stand van zaken ten aanzien van Maatregel M23 (afbouw vermogens swv).

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Andere events.