Regiobijeenkomst herijking sturing funderend onderwijs

datum:
30-01-2024
locatie:
Rotterdam

Wil je met OCW praten over dilemma’s rondom sturing, zeggenschap, bekostiging of arbeidsvoorwaardenvorming in het funderend onderwijs? 

En ben je een leraar, onderwijsondersteuner, lid van de (gemeenschappelijk) medezeggenschapsraad, schoolleider, ouder, bestuurder of lid van het interne toezicht? Dan ben je van harte welkom bij een van de regiobijeenkomsten die eind januari 2024 worden georganiseerd in het kader van de herijking van de sturing. Ook leerlingen zijn van harte welkom om mee te praten.

Klik hier voor meer informatie.

Andere events.