Webinar | Verbeteragenda Passend Onderwijs

datum:
08-06-2023
locatie:
online

Tijd: 13.00 – 14.30 uur

Op donderdag 8 juni organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een online informatiebijeenkomst over passend onderwijs.

Tijdens dit webinar delen zij informatie over de verbetermaatregelen en staan zij bij een aantal thema’s rond passend onderwijs uitgebreid stil.

Voor deze bijeenkomst vragen ze input uit het veld. Bij het aanvraagformulier kan je aangeven voor welke thema’s je meer informatie wenst en welke vragen je hebt.

Meer informatie

  • Op deze pagina is informatie terug te vinden over het debat van 5 april j.l., de brief van de minister en de voortgangsrapportage.
  • Het webinar over de verbeteragenda passend onderwijs van 2022 is hier terug te zien.

Andere events.