Inspectie van het Onderwijs

De Sectorraad Praktijkonderwijs overlegt periodiek met de Inspectie van het Onderwijs over actuele zaken betreffende het praktijkonderwijs. Hierbij brengt de Sectorraad de specifieke kenmerken van het praktijkonderwijs onder de aandacht.

Dit heeft er onder meer toe geleid dat twee keer per jaar op een pro-school een werkbezoek wordt gepland voor nieuwe inspecteurs van de onderwijsinspectie om nader kennis te maken met het praktijkonderwijs.