ProZO!

ProZO! is het kwaliteitszorgsysteem van, voor en door het praktijkonderwijs.

Al ruim 10 jaar kiest de sector ervoor om met een eigen kwaliteitszorgsysteem de kwaliteit van zijn onderwijs te blijven volgen. Voor leerlingen, ouders, personeel, stagebedrijven en partnerorganisaties zijn aparte online vragenlijsten ontwikkeld. De school kan zijn resultaten intern vergelijken (bv. tussen klassen) én met de resultaten van collega-scholen in het land.

Tussen ProZO! en Vensters voor Verantwoording bestaat een automatische koppeling. Vensters zet de resultaten van de leerling- en ouderenquêtes van een school klaar in ‘mijnvensters’. De school kan deze gegevens daarna publiceren op Scholen op de kaart.

Gebruikers van ProZO! vinden via deze link in het ledengedeelte van deze website meer gebruikersinformatie én de directe inlog naar hun eigen systeem.