Uitstroommonitor- en volgmonitor

Het praktijkonderwijs heeft als sector een eigen systeem ontwikkeld om zijn leerlingen te kunnen volgen: de Uitstroom- en Volgmonitor.

De Uitstroommonitor brengt de uitstroombestemmingen van de leerlingen in beeld. Per leerling is bekend of er sprake is van uitstroom naar werk, een mbo-opleiding of een andere uitstroombestemming.

De scholen voor praktijkonderwijs volgen oud-leerlingen tot twee jaar na het moment van uitstroom. Indien nodig, bieden zij in deze tijd nazorg of begeleiding bij het vinden van een passende, bestendige baan.

Gebruikers van de Uitstroommonitor vinden via deze link in het ledengedeelte van deze website meer gebruikersinformatie én de directe inlog naar hun eigen systeem.