InfoFlits

De laatste InfoFlits

Van de voorzitter - werkbezoek minister en debat kansen-(on)gelijkheid

Download

Gevolgen van nieuwe Wet Inburgering voor leerlingen (update)

Download

Minister Wiersma overhandigt Werkagenda Praktijkonderwijs

Download

Foto-reportage van werkbezoek van minister Dennis Wiersma

Download

Nieuwsbrief Nationaal Programma Onderwijs

Download

SLO zoekt leraren Nederlands en Rekenen-wiskunde

Download

Afsluiting project van School naar Werk

Download

Webinar normering Toetsadvies op 23 mei 2022

Download

Praktijkonderwijs in de media

Download

Laatste publicaties per thema

Activiteiten en bijeenkomsten

Webinar normering Toetsadvies op 23 mei 2022

Download

Afsluiting project van School naar Werk

Download

Arbeidstoeleiding

Interview met Patrick Hallink

Download

Samenwerking is én blijft de sleutel tot succesvolle uitstroom

Download

Artikelen Pro

Leesbevordering in het Praktijkonderwijs

Download

Veel statushouders in praktijkonderwijs

Download

Cijfers en kerngetallen

Aandeel pro'ers met een bijstands-uitkering neemt relatief sterk af

Download

Sectorrapportage 2021 VO

Download

Congressen en bijeenkomsten

Schoolleiders-conferentie op 17 november

Download

Online inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap

Download

Corona

Scenario’s moeten voorspelbaarheid aanpak covid-19 vergroten

Download

Korte peiling OCW coronamaatregelen in het onderwijs

Download

Financieel

Nieuwsbrief Nationaal Programma Onderwijs

Download

Vanaf 16 mei subsidie aanvragen ESF+ Pro/VSO

Download

Informatie/nieuws sectorraad

Foto-reportage van werkbezoek van minister Dennis Wiersma

Download

Van de voorzitter - werkbezoek minister en debat kansen-(on)gelijkheid

Download

Informatie/nieuws van scholen

Praktijkonderwijs in de media

Download

Praktijkonderwijs in de media

Download

Inspectie

Stel kwaliteitsbeoordeling in schoolpraktijk voorop in extern toezicht

Download

Nieuwsbrief Onderwijs-inspectie

Download

Items scholen

Jeugdjournaal: Op praktijkscholen gaan de lessen wel door

Download

Onze leerlingen verdienen meer waardering van de samenleving

Download

Mbo

Onderzoek Voorziening Vroegtijdig Aanmelden

Download

VVA - verplichte aanlevering gegevens vóór 1 februari

Download

Onderwijsinhoud

SLO zoekt leraren Nederlands en Rekenen-wiskunde

Download

Kabinet schetst hoofdlijnen Masterplan Basisvaardigheden

Download

Onderzoek

Parlementair onderzoek naar discriminatie

Download

Teacher Tapp - Hoe doen andere leraren dat?

Download

Passend onderwijs

Debat Passend Onderwijs

Download

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs

Download

ProZO!

Handleiding Doorsturen monitorings-gegevens aan de inspectie

Download

Koppeling van ProZO! aan Vensters en de Inspectie

Download

Schooldiploma

Webinar schooldiploma terugkijken

Download

Link Webinar Schooldiploma

Download

Sectorraad

Van de voorzitter: naast veel creativiteit ook zorgen

Download

Van de voorzitter: Spannend werd het zeker!

Download

Trends en innovatie

Onderzoek uitval startende docenten vo

Download

Staat van het Onderwijs 2022

Download

Uitstroommonitor

LAKS-monitor - afname kan tot en met 15 april

Download

Uitstroommonitor Praktijkonderwijs

Download

Vensters voor verantwoording

Klankbordgroep Vensters op zoek naar lid praktijkonderwijs

Download

Deadline tevredenheids-onderzoeken twee maanden later

Download

Wet- en regelgeving

Gevolgen van nieuwe Wet Inburgering voor leerlingen (update)

Download

Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne

Download