InfoFlits

De laatste InfoFlits

Brede coalitie slaat alarm - Investeer snel in onderwijs-huisvesting

Download

Manifest Goede Schoolgebouwen

Download

Save the date voor Dag van het Praktijkonderwijs 2023

Download

Werken aan een lerende cultuur

Download

Stappenplan voor versterken basisvaardigheden taal

Download

Verkiezing beste leerbedrijf en praktijkopleider 2023

Download

Praktijkonderwijs in de media

Download

Laatste publicaties per thema

Activiteiten en bijeenkomsten

Nieuw netwerk Informatie-management

Download

Save the date - ALV op 8 maart 2023

Download

Arbeidstoeleiding

Verkiezing beste leerbedrijf en praktijkopleider 2023

Download

Conferentie Samen op weg naar Sterk beroepsonderwijs

Download

Artikelen Pro

Leesbevordering in het Praktijkonderwijs

Download

Veel statushouders in praktijkonderwijs

Download

Cijfers en kerngetallen

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro-verlaters schooljaar '19/'20

Download

Rapportage Sociale Veiligheid 2021-2022

Download

Congressen en bijeenkomsten

Schoolleiders-conferentie op 17 november

Download

Online inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap

Download

Corona

Download modeldraaiboek Covid-19

Download

2022-Model-Draaiboek-Sectorplan-Covid-19-Sectorraad PrO

Download

Financieel

NP Onderwijs Dialoogsessie- monitoring en evaluatie

Download

Bekostigings-bedragen uit het onderwijsakkoord zijn bekend

Download

Informatie/nieuws sectorraad

Programma Praktijkonderwijs 25 jaar

Download

Save the date voor Dag van het Praktijkonderwijs 2023

Download

Informatie/nieuws van scholen

Praktijkonderwijs in de media

Download

Wie wordt Leraar van het Jaar 2022 voortgezet onderwijs

Download

Inspectie

Nieuwsbrief van de Inspectie van het Onderwijs

Download

Stel kwaliteitsbeoordeling in schoolpraktijk voorop in extern toezicht

Download

Items scholen

Manifest Goede Schoolgebouwen

Download

Brede coalitie slaat alarm - Investeer snel in onderwijs-huisvesting

Download

Mbo

Meld uw doorlopende leerroute

Download

Onderzoek Voorziening Vroegtijdig Aanmelden

Download

Onderwijsinhoud

Stappenplan voor versterken basisvaardigheden taal

Download

Webinar samenwerking STO met praktijkonderwijs en vso

Download

Onderzoek

Parlementair onderzoek naar discriminatie

Download

Teacher Tapp - Hoe doen andere leraren dat?

Download

Passend onderwijs

Nieuwsbrief Steunpunt Passend Onderwijs

Download

Nieuwsbrief Passend Onderwijs

Download

ProZO!

Opbrengsten klankbordgroep uitstroommonitor en ProZO! 2021-2022

Download

Koppeling van ProZO! aan Vensters en de Inspectie

Download

Schooldiploma

Schooldiploma voor leerlingen praktijkonderwijs

Download

Felicitaties voor alle geslaagden van het praktijkonderwijs

Download

Sectorraad

Van de voorzitter: naast veel creativiteit ook zorgen

Download

Van de voorzitter: Spannend werd het zeker!

Download

Trends en innovatie

Werken aan een lerende cultuur

Download

Verslechtering mentale gezondheid jongeren en toename schooldruk

Download

Uitstroommonitor

Kleiner aandeel uitstromers uit het pro en vso heeft werk

Download

Uitstroom en vervolgmonitor september 2022

Download

Vensters voor verantwoording

Klankbordgroep Vensters op zoek naar lid praktijkonderwijs

Download

Resultaten tevredenheids- en sociale veiligheids-onderzoeken in Vensters

Download

Wet- en regelgeving

Presentatie Webinar Wet inburgering 2021 voor nieuwkomers op praktijkonderwijs

Download

Webinar Wet inburgering 2021 voor nieuwkomers praktijkonderwijs

Download