Beantwoording van schriftelijke vragen over Entreeopleiding

02-02-2024

Hierbij de beantwoording van vragen naar aanleiding van de brief die Sectorraad Praktijkonderwijs samen met VO-raad op 4 juli 2023 had gestuurd aan de vaste kamercommissie van OCW.

Enkele antwoorden zijn voorzien van commentaar (in het rood).