Geachte leden kamercommissie OCW

09-06-2023

Nicole Teeuwen schreef namens de Sectorraad Praktijkonderwijs een brief aan de vaste kamercommissie voor OCW voor het debat over kansengelijkheid in het funderend onderwijs.