Position Paper Praktijkonderwijs

22-12-2023


Praktijkonderwijs, ook wel pro genoemd, is een belangrijke schoolsoort in het reguliere voortgezet onderwijs. In het praktijkonderwijs worden de vakmensen van de toekomst opgeleid die hard nodig zijn in tekortsectoren als de bouw, techniek, logistiek, zorg, facilitair, horeca en groen.

In de bijlage de Position Paper van de Sectorraad Praktijkonderwijs.