Kenniscentrum

Over het kenniscentrum

Het doel van het kenniscentrum is de leden van de Sectorraad te voorzien van relevante informatie en kennis, diensten en producten die van belang zijn voor scholen in het praktijkonderwijs. Het kenniscentrum hanteert daarbij drie uitgangspunten:

  1. het kenniscentrum wil inspirerend zijn;
  2. het kenniscentrum voorziet haar leden van actuele en relevante informatie;
  3. het kenniscentrum levert diensten aan haar leden.

Op deze pagina vindt u de volgende onderdelen van het kenniscentrum: de InfoFlits, ProZO!, uitstroommonitor en Edualdo.

InfoFlits

Met de Infoflits ontvangen scholen wekelijks actuele documenten over onderwerpen die relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs.

Onder deze link vindt u zowel de items uit de laatste Infoflits als de meest relevante items van de afgelopen jaren. Zoeken is makkelijk: de items zijn ingedeeld in een vijftien thema’s zodat u meteen binnen uw interessegebied op zoek kunt gaan naar relevante informatie.

ProZO!

ProZO! is het kwaliteitszorgsysteem van, voor en door het praktijkonderwijs. Al ruim 10 jaar kiest de sector ervoor om met een eigen kwaliteitszorgsysteem de kwaliteit van zijn onderwijs te blijven volgen. Voor leerlingen, ouders, personeel, stagebedrijven en partnerorganisaties zijn aparte online vragenlijsten ontwikkeld. De school kan zijn resultaten intern vergelijken (bv. tussen klassen) én met de resultaten van collega scholen in het land.

Tussen ProZO! en Vensters voor Verantwoording bestaat een automatische koppeling. Vensters zet de resultaten van de leerling- en ouderenquêtes van een school klaar in ‘mijnvensters’. De school kan deze gegevens daarna publiceren op Scholen op de kaart.

Bent u al gebruiker van ProZO!? Dan vindt onder het ledengedeelte van deze website via deze link meer gebruikersinformatie én de directe inlog naar uw eigen systeem.

Uitstroommonitor

Het praktijkonderwijs heeft als sector een eigen systeem ontwikkeld om zijn leerlingen te kunnen volgen: de uitstroom- en volgmonitor. Daarmee brengt het praktijkonderwijs zijn uitstroom in beeld; hoeveel leerlingen stromen uit naar werk, naar leren of een combinatie daarvan? 

Naast het in beeld brengen van de uitstroom neemt het praktijkonderwijs ook de verantwoordelijkheid om zijn leerlingen in de vorm van nazorg nog 2 jaar lang te volgen. Dit geeft de sector zicht op hoe bestendig zijn uitstroom is én zorgt ervoor dat leerlingen niet uit beeld raken nadat ze de school verlaten.

Bent u al gebruiker van de Uitstroommonitor? Dan vindt onder het ledengedeelte van deze website via deze link meer gebruikersinformatie én de directe inlog naar uw eigen systeem.

Edualdo

Edualdo is een digitaal platform waarbinnen onderwijsgevenden informatie met elkaar kunnen uitwisselen binnen vooraf geselecteerde thema’s of vakken.

Naast vragen over algemene thema’s, kunnen hier bijvoorbeeld ook vragen gesteld worden over Pro specifieke thema’s zoals: certificering, diploma praktijkonderwijs, individueel ontwikkelplan, ontwikkelperspectiefplan en stage lopen.

Op de website https://www.edualdo.nl/ kunt u een eigen inlogcode aanmaken en beginnen met het stellen van vragen aan collega’s van binnen en buiten het praktijkonderwijs.

Interesse of vragen?

Neem bij vragen gerust contact op met onze helpdesk: helpdesk@praktijkonderwijs.nl of T. 06 18909980.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws