curriculum

curriculum

Het praktijkonderwijs heeft geen wettelijk vastgesteld curriculum. De pro-scholen hebben de vrijheid om hun curriculum zelf vorm te geven.

In 2014 heeft het Platform Praktijkonderwijs, de voorloper van het Kenniscentrum, als service een curriculum ontwikkeld voor het praktijkonderwijs.

Het curriculum is opgebouwd rond de thema’s wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Voor elk domein zijn streefdoelen en beheersingsdoelen geformuleerd. De pro-scholen kunnen gebruikmaken van dit curriculum, maar dit is geen verplichting.

documenten