Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs

De Sectorraad Praktijkonderwijs overlegt periodiek met de Inspectie van het Onderwijs over actuele zaken betreffende het praktijkonderwijs. Hierbij brengt de Sectorraad de specifieke kenmerken van het praktijkonderwijs onder de aandacht.

Daarnaast wordt één keer per jaar op een pro-school een werkbezoek gepland voor nieuwe inspecteurs van de onderwijsinspectie om nader kennis te maken met het praktijkonderwijs.

documenten


nieuws