ProZO!

ProZO!

ProZO! is het kwaliteitszorgsysteem van, voor en door het praktijkonderwijs. Voor leerlingen, ouders, personeel, stagebedrijven en partnerorganisaties zijn aparte online vragenlijsten ontwikkeld.

log in

De school kan zijn resultaten intern vergelijken (bijvoorbeeld tussen klassen) en met de resultaten van andere pro-scholen in het land. Tussen ProZO! en Vensters voor Verantwoording bestaat een automatische koppeling.

Vensters zet de resultaten van de leerling- en ouderenquêtes van een school klaar in ‘mijnvensters’. De school kan deze gegevens daarna publiceren op Scholen op de kaart.

documenten