toelatingscriteria en TLV

toelatingscriteria en TLV

Voor toelating tot het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (TLV pro) nodig. De TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband passend onderwijs. Hierbij gelden de volgende landelijke toelatingscriteria:

  • Het IQ van de leerling ligt tussen 55 en 80.
  • De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op minstens twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spellen. Eén van de twee domeinen dient inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen te zijn.