Enquête inzet OPP

30-10-2023

Zoals eerder al door ons vermeld is er een nieuwe handreiking over het ontwikkelingsperspectief (OPP) gepubliceerd.

Deze handreiking biedt houvast voor een zo beknopt mogelijk OPP, dat beschrijft welke ondersteuning een leerling krijgt en hoe de samenwerking met ouders is geregeld.

Om de nieuwe handreiking te implementeren zullen de onderwijsraden, samenwerkingsverbanden, ouders, leerlingen, het Steunpunt Passend Onderwijs en het ministerie van OCW een aantal activiteiten uitvoeren.

De eerste is een stakeholderanalyse rond het OPP en de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Voor de stakeholderanalyse wordt aan alle schoolbesturen gevraagd om voor deze enquête in te vullen.

Hier doorklikken voor een toelichting