5 voorwaarden digitale inclusie

01-06-2023

Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen ook in de digitale wereld mee kunnen komen?

Digitale inclusie wil zeggen dat elke leerling en student ook in de digitale wereld erbij hoort en mee moet kunnen doen. Digitale hulpmiddelen kunnen inclusie versterken. Leerlingen en studenten die tijdelijk niet naar school kunnen, krijgen op afstand toch les.

Leerlingen en studenten met een visuele beperking kunnen dankzij voorleesfuncties beter meedoen. Hoogbegaafde leerlingen en studenten blijven meer betrokken dankzij de extra uitdaging die digitale middelen bieden.  

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op goed onderwijs. Inclusief onderwijs wil zeggen dat elke leerling en student mee kan doen en erbij hoort. Dus ook leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, zoals bij een beperking, mentale problemen, ziekte, een moeilijke thuissituatie of een achtergrond als nieuwkomer.

Hier lees meer over vijf voorwaarden