8 december: stemming over de amendementen

03-12-2022

Donderdag 8 december komen de amendementen die door GroenLinks en PvdA bij het
begrotingsdebat van OCW zijn ingediend in stemming.

Amendement 1 betreft de preventieve aanpak jeugdwerkloosheid, en amendement 2 betreft de OV-jaarkaart voor Pro-leerlingen.


Ook de behandeling van de brief van de minister over directe bekostiging staat voor a.s.
donderdag op het programma van de Tweede Kamer. Zie punt 24 van de
Procedurevergadering.


Uiteraard houden wij je hiervan op de hoogte.