Aandachtspunten bij wettelijke verankering afronden entreeopleiding binnen praktijkonderwijs 

02-02-2024

In de vorige Infoflits berichtten we al over het politieke leven dat inmiddels zijn loop heeft hervat. Volgende week woensdagochtend is er een zogenaamde twee-minutendebat in de Tweede Kamer over Pro-Entree. Dat debat is aangevraagd door Groen Links/PvdA (Lisa Westerveld). Samen met de VO-raad hebben wij de onderwijswoordvoerders de volgende brief met bijlage gestuurd.

Lees hier de brief van Sectorraad Praktijkonderwijs en VO-raad van 29 januari 2024.

Lees hier de antwoorden op onze eerdere brief van 4 juli 2023. Van commentaar voorzien.

Ook de VO-raad heeft er in zijn berichtgeving aandacht aan besteedt. Het artikel vindt u hier.