Aanmelding voor praktijkonderwijs keldert: ‘Dit onderwijsstelsel is echt een risico’

17-04-2024

De aanmeldingen voor het praktijkonderwijs zijn fors gedaald, terwijl kinderen daar vaak later alsnog terechtkomen. En dat is een schadelijke ontwikkeling, zegt Nicole Teeuwen, voorzitter van de Sectorraad Praktijkonderwijs in het NOS Radio 1 Journaal.

Luister hier naar het gesprek met Nicole Teeuwen op radio 1

“We horen al wat langer van onze scholen dat er meer afstroom is”, zegt voorzitter Nicole Teeuwen van de Sectorraad Praktijkonderwijs. “Sinds het kansrijk adviseren is geïntroduceerd, krijgen we heel veel kinderen die vanuit het vmbo komen. Die waren dan in eerste instantie kansrijk geadviseerd naar het vmbo en in leerjaar 2 en 3 zagen de praktijkscholen deze kinderen.”

“Het tweede signaal dat we krijgen, is sinds de introductie van de doorstroomtoets. Daar moet verplicht naar boven worden bijgesteld op basis van de toetsresultaten. En omdat er alleen maar een pro/vmbo-advies bestaat, niet een enkelvoudig advies praktijkonderwijs, worden veel kinderen bovenop dat kansrijk adviseren weer extra naar boven bijgesteld.”

“Dus we hadden al te maken met een kwart van de instroom die zij-instroom is. En nu is de instroom weer gedaald op basis van deze nieuwe wet- en regelgeving met 14 procent”, aldus Teeuwen. “En ik kan nu al voorspellen dat die kinderen in leerjaar 2 of 3 naar ons komen.”

‘Teleurgestelde pubers’

“Deze kinderen komen dan vaak teleurgesteld bij onze scholen. Ze hebben het gevoel dat ze gefaald hebben. Dat hebben ze vaak al op de basisschool, omdat ze niet naar de havo of naar het vwo gaan zoals veel van hun klasgenootjes. Dus ze hebben al vaak het gevoel dat niet altijd alles lukt binnen dit onderwijsstelsel.”

“Gaan dan naar het vmbo, krijgen daar weer een faalervaring. Dit zijn gewoon teleurgestelde pubers die in een stelsel komen waarvan ze gehoord hebben dat ze er eigenlijk niet moesten zitten”, vertelt Teeuwen.

“Onze docenten en mentoren hebben er ontzettend veel werk aan om deze kinderen een beetje gemotiveerd te krijgen. En gedemotiveerde pubers, daar kan natuurlijk van alles mee gebeuren. Die kunnen uitvallen, worden potentiële thuiszitters, depressief, om over allerlei andere dingen nog maar te zwijgen.”

“Dus dit is gewoon echt een risico. Deze kinderen krijgen de kans om iets te doen waar ze goed in zijn. Deze kinderen kunnen praktisch heel veel, ze kunnen leren met hun handen. En dan wordt ze die kans in feite ontnomen en komen ze daar later via een soort negatieve faalervaring toch nog terecht.”

‘Succesvolle uitstroom’

“Onze uitstroom is nu nog heel succesvol. 97 procent kunnen we succesvol plaatsen aan het einde van hun schoolloopbaan bij ons. De helft stroomt uit naar werk, de andere helft stroomt door naar het mbo. Dus dat zijn gewoon supergoede kansen voor deze kinderen, zonder faalervaring”, stelt Teeuwen.

“En bovendien, je schiet er helemaal niets mee op door dat hele stelsel omhoog te duwen met zo’n generieke maatregel. Uiteindelijk schiet dat gewoon helemaal niet op voor die kinderen.”