Achterstandsscores praktijkonderwijs ’21

14-10-2023

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per schoolvestiging in het praktijkonderwijs, 1 oktober 2021; exclusief nieuwkomers.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft jaarlijks aanvullende bekostiging aan vestigingen met veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. De regeling waarmee deze bekostiging wordt verstrekt – het Leerplusarrangement – wordt in 2024 vervangen door de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs.

Lees hier meer