Afscheid Chris Zaal

14-12-2023

Bestuurslid Chris Zaal trad afgelopen week af als bestuurslid.

Chris Zaal heeft zich bijna vier jaar met veel energie ingezet voor het bestuur van de Sectorraad Praktijkonderwijs. Hij heeft zich met name ingezet voor de doorontwikkeling van het Kenniscentrum, het opzetten van een netwerk daaromheen, en natuurlijk de nieuwe website. Bestuurlijk had Chris de contacten met de Inspectie in zijn portefeuille, en velen zullen hem dan ook kennen van bijvoorbeeld de webinars die hij daaromtrent voor ons organiseerde. We gaan zijn energie en positieve aanwezigheid zeker missen!

Als bestuur beraden wij ons in de komende periode hoe wij invulling gaan geven aan het bestuurslidmaatschap voor het Kenniscentrum. Wij komen hier op de ALV op terug.