Alweer een debat

09-02-2024

Deze week stond het praktijkonderwijs weer in de belangstelling van de politiek. Er werd een 2 minutendebat gehouden over de Entree-opleiding in het praktijkonderwijs.

Zoals de meeste lezers van deze nieuwsbrief wel weten wordt bij veel scholen in het praktijkonderwijs de mogelijkheid geboden aan de leerling om het onderwijs van de Entree-opleiding (MBO-1) binnen de muren van het Pro te volgen, als leerlingen dat kunnen en willen. Het examen wordt door het MBO afgenomen, en valt ook onder verantwoordelijkheid van het MBO. Dit betekent dat het noodzakelijk is dat er een goede samenwerking is tussen de Pro-school en het MBO.

Vertrouwde omgeving

In veel gevallen is dat ook zo, en natuurlijk gaat daar ook de voorkeur naar uit. Immers, de leerling is het beste gebaat bij een vertrouwde omgeving in de eigen regio, en daar hoort het MBO vaak ook bij. Maar soms komt samenwerking niet tot stand, en soms is het ook zo dat er geen maatwerkroute voorhanden is voor leerlingen om toch het Entree af te kunnen ronden. In dat geval wordt uitgeweken naar een zogenaamd NBI voor het examen (niet-bekostigd onderwijs). Dit gaat om een beperkt aantal leerlingen.

Al een jaar of vijf zijn we bezig met het verankeren van deze situatie in de wet, maar dat stuitte bij OCW en andere gesprekspartners steeds op grote bezwaren. Tijdens het debat kon kamerlid Lisa Westerveld de situatie goed uitleggen, en ook duidelijk maken waarom deze uitwijkmogelijkheid voor deze leerlingen mogelijk moet blijven. Hun toekomst hangt er vaak van af. Het debat kunt u hier terug kijken

Hartverwarmend

De reactie van minister Paul was hartverwarmend, en begripvol. Het is enorm fijn dat zij de motie ‘oordeel kamer’ gaf. Dat betekent dat er een grote kans is dat de motie wordt aangenomen, al moet de stemming natuurlijk nog plaats vinden. De motie vindt u hier. De inbreng die wij samen met de VO-raad hadden vindt u hier.

Ook begrepen wij dat er een debat plaats gaat vinden, nog dit jaar, over de algehele positie van het Praktijkonderwijs binnen de wetgeving. Dat juichen wij natuurlijk enorm toe! Wij zijn al een hele tijd bezig om de belangrijkste rafelranden aan de positie van de Pro-leerlingen steeds onder de aandacht te brengen en te “repareren”. Het is mooi als zo’n debat naast meer bekendheid met het Praktijkonderwijs ook oplossingen voor de lange termijn kan bieden.

Daar kijken we naar uit! Voor nu sluit ik deze week af, met alweer een positief Pro-gevoel!

Fijn weekend!

Nicole Teeuwen