Strenger toezicht beleidsregel

27-01-2023

De Inspectie van het Onderwijs grijpt sneller in bij scholen en instellingen. Er is een beleidsregel financiële sancties met strenger toezicht.

Dat blijkt uit een aangepast beleidsregel (Staatscourant 27 december 2022).

Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen sneller financiële sancties opgelegd krijgen.

Sinds 1 januari 2023 geldt de aangepaste Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen. Het sneller ingrijpen is onderdeel van een breder maatregelenpakket tegen onvoldoende onderwijskwaliteit.

Met een strenger toezicht kan de financiering door de Rijksoverheid sneller worden stopgezet en zou de hoogte van de financiële maatregel beter aansluiten op de ernst van de tekortkoming.

Wanneer de inspectie tekortkomingen heeft vastgesteld dient, om een bekostingssanctie te ontlopen, sneller dan voorheen maatregelen te worden genomen. 

Concreet betekent dit dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen wettelijke voorschriften die wel of niet de onderwijskwaliteit betreffen: dit onderscheid was in de oude beleidsregel onvoldoende duidelijk.

De bekostiging wordt daarom niet meer eerst opgeschort maar direct ingehouden.

Meer informatie op vo-raad.nl