Brief Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

16-05-2024

Het kabinet schreef op 29 april een brief over de Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur aan de Tweede Kamer.

In deze brief lichten we toe hoe het kabinet de arbeidsmarktdienstverlening structureel wil verbeteren door hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Dit is de uitwerking van de brief van 11 oktober 2022, waarin wij u hebben geïnformeerd over de uitgangspunten voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur.1 Voordat we de voorgestelde maatregelen toelichten, gaan we eerst in op de lessen uit de regionale mobiliteitsteams, een crisismaatregel uit de coronapandemie waar deze hervorming op voortbouwt.

Lees de gehele brief in de bijlage