Brieven Debat Passend Onderwijs

29-03-2023

Meerdere brieven zijn aangeboden aan de minister.

Een passage uit onze gezamenlijke brief:

Beweging naar inclusiever onderwijs
De PO-Raad, de VO-raad, de Sectorraad PrO en de Sectorraad GO zien de school als een samenleving in het klein. Iedere dag werken onderwijsprofessionals aan een optimale omgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden op hun toekomst.

De route naar inclusiever onderwijs is daarom wat ons betreft een beweging. Een voortdurende inspanning en samenwerking tussen onderwijs en partners, die er uiteindelijk voor zorgt dat alle kinderen, jongeren en volwassenen in de school volwaardig kunnen meedoen.

Zie hierover ook de propositie Een sterke basis door krachtige samenwerking, die is ontwikkeld met de VNG, VO-raad, MBO Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

De beweging naar inclusiever onderwijs is dus al volop in gang. Het kabinet zou de beweging richting inclusiever onderwijs moeten uitdragen, stimuleren en faciliteren, en belemmeringen moeten wegnemen. In de laatste Kamerbrief over de contouren van de werkagenda voor inclusief onderwijs ontbreken concrete kortetermijnmaatregelen om dit te realiseren.

Het is wel goed nieuws dat minister Wiersma en staatssecretaris van Ooijen gezamenlijk aan de slag gaan met een integrale aanpak voor inclusief onderwijs en inclusief opgroeien.