Cao-onderhandelingen 2024 zijn gestart

06-06-2024

Op 6 juni 2024 zijn sociale partners de cao-onderhandelingen begonnen met het uitwisselen van de inzetbrieven. Ook zijn er afspraken gemaakt over het proces om tot een nieuwe cao te komen vanaf 1 oktober 2024. 

Belangrijke onderwerpen die VO-raad agendeert, zijn het lerarentekort, omgang met het werkdrukvraagstuk en aandacht voor de uitvoering van cao-afspraken. Tevens wil de VO-raad snel tot overeenstemming komen over de invoering van een stagevergoedingsregeling in lijn met het  besluit van de algemene ledenvergadering.

Werkdruk

De vakbonden leggen in hun inzetbrief vooral de nadruk op een generieke loonsverhoging van 6% waarvan een deel in een vast bedrag, extra loonsverbeteringen voor het OOP en op de werkdruk van docenten.

In de week na de eerste uitwisseling vervolgt het overleg. In de planning lopen de cao-gesprekken door tot in september.

Lees de inzet-brief van de VO-raad