Criminelen ronselen leerlingen

08-03-2023

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) ziet het aantal jonge slachtoffers van criminele uitbuiting toenemen.

Dit blijkt uit het onderzoek Het misdrijf voorbij. Voor dit onderzoek in Rotterdam benaderde het CKM 500 professionals, zoals wijkagenten en jongerenwerkers.

De NOS besteedt aandacht aan het onderzoek. Sjoerd van Bemmel van het CKM zegt tegen de NOS dat de groep kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor mooie praatjes van criminelen groter wordt.

‘Deze groep wordt met zachte, maar ook harde dwangmiddelen in de criminaliteit gedwongen.’

Scholen zijn een belangrijke plek waar geronseld wordt. Het kan gaan om het praktijkonderwijs of middelbare scholen, maar zelfs ook dus om leerlingen eindgroepen primair onderwijs.