Daling aantal mediatheken in het vo

04-04-2024

Volwaardige mediatheken met een goed opgeleide mediathecaris worden steeds zeldzamer in het voortgezet onderwijs, met name in het vmbo en praktijkonderwijs.

Het aantal mediatheken neemt af (van 561 in 2019 naar 427 in 2022), de beroepsgroep vergrijst en veel mediathecarissen zijn niet of beperkt opgeleid voor hun functie. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen, de Beroepsvereniging van Mediathecarissen in het Onderwijs (BMO) en de Koninklijke Bibliotheek. In het onderzoeksrapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het tij te keren. 

Masterplan basisvaardigheden: Bibliotheek op school 

Vanuit het ‘Masterplan basisvaardigheden’ van het kabinet komt 74 miljoen euro beschikbaar voor de versterking van de impulsregeling ‘Bibliotheek op school.’ Met deze regeling kunnen scholen de komende drie jaar in samenwerking met lokale bibliotheken mediatheken openen op locaties voor het praktijkonderwijs en het vmbo, waar mediatheken doorgaans ontbreken.

Lees het gehele artikel op VO-raad.nl