Dashboard schoolverlaters pro en vso

16-03-2023

Dashboard over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het praktijkonderwijs (pro).

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een dashboard samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro).

Het geeft onder meer inzicht in welke mate vso- en pro-uitstromers uit cohort 2013/’14 tot en met 2019/’20 aan het werk zijn, een uitkering hebben en wat hun uurloon is.

Bij deze update zijn gegevens over regio toegevoegd. Voor vso- en pro-uitstromers uit cohort 2016/’17 tot en met 2019/’20 zijn er nu ook gegevens beschikbaar per arbeidsmarktregio (AMR) en RMC-regio (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt).

Relevante link: Schoolverlater VSO-PRO