Dashboard schoolverlaters vso en pro

21-09-2023

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een dashboard samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro). Het geeft onder meer inzicht in welke mate vso- en pro-uitstromers uit cohort 2013/’14 tot en met 2020/’21 aan het werk zijn, een uitkering hebben en wat hun uurloon is.

Het dashboard toont informatie over één van de twee onderwijsvormen. Linksboven kunt u kiezen tussen het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs (pro). Er zijn gegevens beschikbaar over het aantal schoolverlaters direct na uitstroom (tabblad ‘Door- en uitstroom’), de arbeidsmarktkenmerken van de verschillende cohorten en peilmomenten (tabblad ‘Arbeidsmarktkenmerken’) en de ontwikkeling van deze arbeidsmarktkenmerken over de tijd (tabblad ‘Ontwikkeling’).

Op al deze tabbladen is het mogelijk een uitsplitsing te maken naar geslacht, herkomstland of leeftijd(sgroep) bij uitstroom. Er zijn ook gegevens uitgesplitst naar regio (tabblad ‘Regio’). Op het tabblad ‘Downloads’ is het mogelijk om de data te exporteren. De tabbladen ‘Technische toelichting’ en ‘Bronnen, begrippen en afkortingen’ geven informatie over de opzet van het onderzoek.

Ga naar het Dashboard