Data sociale veiligheid doorleveren aan Inspectie

20-04-2023

In de maand april hebben diverse schoolbesturen een brief van de Inspectie ontvangen. Daarin werd aangegeven dat de Inspectie geen gegevens over sociale veiligheid heeft ontvangen over het schooljaar 2021-2022.

Geen vinkje

Scholen die deze brief ontvangen hebben en die gebruik maken van de monitor sociale veiligheid in ProZO! hebben het ‘vinkje’ niet gezet zodat de uitwisseling met vensters niet heeft plaatsgevonden. Omdat de sluitingstermijn gepasseerd is kan dit niet hersteld worden. Met de Inspectie is afgesproken dat de school deze gegevens rechtstreeks dient aan te leveren bij de Inspectie.

Hoe gaat dat in z’n werk?
  1. Log in bij ProZO!  (directe link: attrack.nl/pro/login); 
  2. Ga naar het tabblad rapportages;
  3. Kies dan voor ProZO!, overzicht metingen;
  4. Klik op leerlingen;
  5. Klik vervolgens op de vier standaarden over sociale veiligheid: 9. Veiligheidsgevoel, 10. Veiligheid, 11. Welbevinden, 12. Lerarenbetrokkenheid. Dan ziet u beneden aan de pagina de onderliggende vragen met scores verschijnen.
  6. Maak een pdf van dit bestand (hoe? Zie screenshot volgende bladzijde)
  7. Upload deze pdf in het Internet Schooldossier (ISD). 
schooljaar 2022-2023

Via ProZO! nemen scholen voor praktijkonderwijs jaarlijks, de wettelijk verplichte, vragenlijsten af rondom sociale veiligheid. De Sectorraad levert deze gegevens aan bij Vensters, daar hoeft een school zelf geen actie in te ondernemen. Waar een school wel zelf jaarlijks actie dient te ondernemen is het doorleveren van de gegevens vanuit Vensters naar de Inspectie. Het bevoegd gezag dient jaarlijks toestemming te geven voor het doorleveren van de data naar de Inspectie. Deze toestemming dient gegeven te worden vóór 1 juli via de zogenaamde ‘mijnvensters’ omgeving. 

Hoe het geven van toestemming voor het doorleveren van gegevens in zijn werk gaat is beschreven in de bijlage ‘Doorsturen monitoringsgegevens aan de inspectie.’ (hieronder bijgevoegd) Let op: deze actie dient uitgevoerd te worden voor schooljaar 2022-2023 door alle scholen die een meting sociale veiligheid hebben afgenomen via ProZO!

Vragen?

Mocht de inhoud van deze brief vragen oproepen dan kunt u contact opnemen met de helpdesk ProZO! via helpdesk@praktijkonderwijs.nl of 06-18909980.