De Dag van het Praktijkonderwijs en werkbezoeken

07-06-2024

Inmiddels wordt steeds meer duidelijk wat het onderhandelaarsakkoord precies betekent voor de onderwijssector. Henk Hagoort schreef hier afgelopen week een uitstekend blog over. Deze tref je hier aan.

Als sectorraad bereiden we ons voor op de Dag van het Praktijkonderwijs, het definitieve programma vind je hier. Teleurstellend, maar begrijpelijk is dat Carola Schouten heeft besloten om niet te komen op onze Pro-dag. Met nog maar een paar dagen te gaan voordat een nieuwe ministersploeg aantreedt, heeft zij ervoor gekozen om werkbezoeken als deze niet meer af te leggen. Daar hebben wij nogmaals alle begrip voor. Maar niet getreurd: we hebben Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad bereid gevonden om in een interview vooruit te blikken naar de toekomst van het onderwijs, en dan vooral de nabije toekomst. Wat betekent het nieuwe kabinet voor het onderwijs?

Prodcast Pro Drachten

Terwijl wij op alle mogelijke manieren aandacht blijven vragen voor het praktijkonderwijs, gaan onze scholen onverdroten door met het geven van goed onderwijs. Afgelopen vrijdag was ik in de regio Friesland, bij Pro Drachten. Niet alleen kreeg ik daar een goede indruk van de school, de regio en een geweldige presentatie over het leesonderwijs, maar werd ik ook geinterviewd door de leerlingen van Pro Drachten voor hun Prod-cast. Jawel! Een podcast van leerlingen, hoe mooi is dat! De week ervoor was Tweede Kamerlid van het NSC Aant Jelle Soepboer te gast geweest. En de leerlingen waren zo enthousiast geworden dat ze zelfs op hun vrije dag terug kwamen naar school om een nieuwe podcast te maken! De Prodcast treft je hier aan.

Onderwerpen en dilemma’s

Op donderdag mocht ik aanschuiven bij het regio-overleg van regio 8a in Alkmaar. Met een hoge opkomst en een prima voorbereiding door de scholen, hadden we daar een mooi gesprek over alle onderwerpen en dilemma’s die het praktijkonderwijs kent. Opvallend is toch dat scholen, hoe verschillend ook, dezelfde passie hebben voor onze leerlingen!

Vanuit het regio-overleg waren er voor mij twee in het oog springende vragen: hoe staan wij als sectorraad in het inclusie-dossier, en hoe zetten wij ons in voor het lerarentekort, onder meer door naar de bevoegdheden te kijken. Wij zijn hier op beide dossiers zeer actief als sectorraad, maar deze vragen zijn voldoende aanleiding om in een volgende Infoflits nog eens stil te staan bij deze onderwerpen.

Ik hoop velen van jullie te begroeten a.s. maandag op 10 juni bij de Dag van het Praktijkonderwijs in Emmen!

Nicole Teeuwen