De Miljoenennota: een stap voorwaarts voor het praktijkonderwijs

22-09-2023

Even leek het erop dat het praktijkonderwijs niet veel had te verwachten van deze Miljoenennota. Met een demissionair kabinet en een nieuwe demissionaire minister was het afwachten wat er van onze lobby-inspanningen en de gedane toezeggingen in juni tijdens ons congres over de OV-jaarkaart terecht zou komen. En dit gold ook voor de financiering van de netwerk-coördinatoren voor pro en vso.

Structureel opgenomen

In de OCW-begroting kwamen echter beide onderwerpen terug. Beide worden structureel opgenomen in de begroting met een structurele dekking vanaf volgend jaar. Natuurlijk krijgen we, met name bij het reiskostenproduct een verdeelvraagstuk. Hoe wordt dit uitgekeerd? Wie heeft er recht op en wie niet? Bepaalt de overheid dat of mogen wij dat als school? Maar dat is van later zorg.

Het geld is er, en ook de intentie om het voor onze leerlingen makkelijker te maken om te reizen. Net zoals dat voor mbo-leerlingen is gebeurd. 

Inspaningen

We zijn er trots op, en blij dat het ons is gelukt, dankzij de inspanningen van met name de fractie van GroenLinks en ook de PvdA, om deze onderwerpen in de begroting te krijgen. Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks heeft jaar in, jaar uit het onderwerp van de reiskosten voor onze leerlingen in de begroting proberen te krijgen, en nu heeft dat eindelijk tot dit resultaat geleid. De aanhouder wint wel degelijk!

Er blijft nog genoeg te wensen over. Een nieuw kabinet zal aan de slag moeten met het wetsvoorstel Van School naar Werk. Natuurlijk is de financiering van de netwerk-coördinatoren nu geregeld, maar de middelen voor nazorg, zoals die nu voor het mbo worden toegekend, nog niet. 

Wettelijk verankeren

Daarnaast staat ook de route naar het wettelijk verankeren van de Entree-opleiding op de rol. Op 2 oktober is er een schriftelijke behandeling van de commissie OCW van de brief die wij samen met de VO-raad schreven naar de Tweede Kamer.

Langzaam maar zeker maken we stappen in de goede richting. Steeds meer komen wij als praktijkonderwijs in beeld bij beleidsmakers, bewindspersonen en kamerleden. De verkiezingen en een nieuw kabinet zullen zeker weer een nieuwe dynamiek brengen. Laten we ook hier gezamenlijk de kansen voor onze leerlingen benutten.

Nicole Teeuwen