De vo-indicator voor praktijkonderwijs

19-04-2023

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten om het praktijkonderwijs (pro) apart te financieren als het gaat om de verdeling van het budget om onderwijsachterstanden tegen te gaan.

Lees de reactie van de Sectorraad Praktijkonderwijs op het voorstel van de minister in ‘Van de voorzitter – Focus op belangen van onze sector’ onder het kopje Leerplusarrangementen.

OCW stelt budget beschikbaar om onderwijsachterstanden in het voortgezet onderwijs (vo) tegen te gaan. Op dit moment wordt dit budget verdeeld op basis van het percentage leerlingen op een vestiging dat in een apc-gebied (armoedeprobleemcumultatie-gebied) woont. Wonen in een apc-gebied is echter een vrij grove indicatie van de kans op onderwijsachterstand. OCW is daarom op zoek naar een betere verdeelsleutel.

Daarom heeft OCW heeft besloten om het praktijkonderwijs (pro) apart te financieren als het gaat om de verdeling van het budget om onderwijsachterstanden tegen te gaan. In dit rapport wordt de ontwikkeling en uitwerking van de nieuwe verdeelsleutel voor pro beschreven. OCW streeft ernaar om deze nieuwe verdeelsleutel in 2024 te implementeren.

Lees hier het CBS-rapport.