De Weddenschap

02-11-2023

Afgelopen week was op het Pro Grotius in Delft de landelijke aftrap van De Weddenschap. Boaz, zanger van de Haagse band Goldband, gaat zich ervoor inzetten dat deelnemers gedurende de campagne drie boeken in zes maanden te lezen.

Behalve de rol van uitdager neemt de BN’er ook de rol van leescoach op zich. Zij coachen de deelnemers naar de eindstreep van drie boeken door middel van hun boekenvlogs. De Weddenschap eindigt eind april 2024. Alle deelnemende scholen organiseren hun eigen aftrap op school. 
Boaz:Ik doe mee aan De Weddenschap omdat ik bang ben dat lezen anders vergeten wordt.

Extra aandacht voor praktijkonderwijs

De dertiende editie besteedt extra aandacht aan scholen van het praktijkonderwijs. De Weddenschap is een campagne waarbij leerlingen boeken mogen lezen die ze zelf kiezen. Ook de hoeveelheid boeken mogen de leerlingen zelf bepalen. De richtlijn is 3 boeken in 6 maanden. Omdat leesbevordering maatwerk is kunnen docenten en leerlingen met elkaar afspraken op maat maken over de hoeveelheid te lezen boeken. Voor sommige kinderen is 1 boek al een overwinning. Stichting Lezen roept docenten, mentoren en stagebegeleiders nadrukkelijk op om zelf boeken te lezen en zo als leesrolmodel te fungeren.

Uit onderzoek blijkt dat wie regelmatig leest een betere taalvaardigheid ontwikkelt. Goed kunnen lezen is een basisvaardigheid in onze geletterde samenleving en het draagt bij aan succes op school. Op deweddenschap.nl zijn boekentips en lessuggesties te vinden. Alle deelnemers krijgen na afloop een certificaat en er zijn prijzen en een landelijke trofee te winnen. Deelname aan De Weddenschap is gratis.