Deltaplan Lerarentekort

06-12-2023

Bonden en werkgevers roepen nieuw kabinet op tot Deltaplan Lerarentekort

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het lerarentekort de eerste prioriteit van het nieuwe kabinet zijn. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken.

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: ‘Werkgevers en werknemers in het primair en voortgezet onderwijs slaan de handen ineen. Vandaag presenteren we de belangrijkste bouwstenen voor een Deltaplan Lerarentekort. De zojuist gepubliceerde PISA-cijfers onderstrepen het belang hiervan.’

Elk kind heeft recht op het best mogelijke onderwijs. Dit lukt alleen als we voldoende (bevoegde) leraren hebben. Het aanpakken van het leraren- en schoolleiderstekort vergt een samenhangend plan over meerdere kabinetsperiodes heen, waarbij het cruciaal is dat politici dit plan ook op de lange termijn blijven steunen.

Een plan dat het vak van leraren en schoolleiders aantrekkelijker maakt, door een goed salaris, goede en gezonde schoolgebouwen, voldoende tijd om als leraar en schoolleider je vak te beoefenen en je te professionaliseren en waarin autonomie van en vertrouwen in de leraar voorop staat.

Hiervoor is duurzame financiering nodig in plaats van losse subsidies: een structureel vraagstuk vergt structurele middelen.

De onderwijsorganisaties roepen de informateur en de onderhandelende partijen op om in het nieuwe regeerakkoord op te nemen dat er een DELTAPLAN voor het lerarentekort komt.

Dit Deltaplan (zie ook hieronder) willen wij als bonden en werkgevers samen met een nieuw kabinet verder uitwerken. De oproep is afkomstig van de PO-Raad, de VO-raad, de bonden en is ook o.a. door ons ondersteund.